System komputerowych urządzeń stacyjnych typu MOR-3

System komputerowych urządzeń stacyjnych typu MOR-3

MOR-3 to komputerowy system warstwy zależnościowej (system stacyjny) służący do sterowania ruchem kolejowym w obrębie posterunku ruchu. Głównym jego zadaniem jest sprawne i bezpieczne realizowanie przebiegów pociągowych oraz manewrowych wraz z automatycznym zwalnianiem. Zaletą MOR-3 są rozbudowane funkcje diagnostyczne.

MOR-3E jest ekonomiczną odmianą systemu typu MOR-3 dedykowaną dla linii o małym natężeniu ruchu kolejowego.

Systemy rodziny MOR-3 przystosowane są do sterowania miejscowego oraz zdalnego za pomocą pulpitu nastawczego. Współpracują m.in. z sygnalizatorami świetlnymi z żarowym źródłem światła lub diodowym, napędami zwrotnicowymi, układami kontroli niezajętości torów i rozjazdów, blokadami liniowymi oraz systemami zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.

Ikonka
Wróć na górę strony