Aktualności

19 lipca 2022 r.

Komunikat prasowy

Połączenie Zakładów Automatyki Kombud i Rail-Mil Group w nowym holdingu

Dwie wiodące polskie spółki działające w obszarze rynku kolejowego: Zakłady Automatyki Kombud oraz Rail-Mil Group poinformowały o planowanym połączeniu. Wartość rynku sterowania ruchem kolejowym w Polsce jest szacowana na ok. 3 mld zł rocznie. Celem transakcji jest intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej oraz zwiększenie potencjału spółek z grupy na szeroko pojętym rynku kolejowym i pokrewnych. Porozumienie, zgodnie z przepisami, zostało zatwierdzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wynikiem transakcji będzie połączenie Zakładów Automatyki Kombud oraz spółek wchodzących w skład Rail-Mil Group. Holding pozostanie w rękach dotychczasowych właścicieli obydwu grup.

– Połączenie jest owocem wieloletniej, bliskiej współpracy oraz zaangażowania obydwu spółek w budowę nowoczesnego oraz bezpiecznego transportu kolejowego – mówi Anna Szczygielska, członek zarządu w Zakładach Automatyki Kombud. – Kolejny etap rozwoju obydwu firm zwiększy potencjał technologiczny i kapitałowy. Jednocześnie umożliwi rozwój w nowych obszarach, zarówno poprzez wspólną ofertę produktową na rynku ETCS, działalność eksportową jak i możliwe akwizycje – dodaje Anna Szczygielska.

– Wyzwania ostatnich dwóch lat: pandemia i wojna w Ukrainie pokazały wagę krajowych kompetencji w obszarze infrastruktury krytycznej. Transakcja wzmocni nasz potencjał i ofertę firm z grupy w obydwu tych dziedzinach. Dzięki połączeniu wszystkie systemy sterowania będą w większości bazowały na komponentach wytwarzanych wewnątrz Grupy, co daje możliwość zmniejszenia zależności od importu podzespołów – deklaruje Sławomir Jasiński, wiceprezes zarządu Rail-Mil Group.

Fuzja na poziomie holdingu pozwoli zwiększyć szanse i rozłożyć ryzyka w komplementarnych obszarach działalności – od rozwoju technologii, poprzez certyfikacje, sprzedaż oraz wdrożenia i serwis na szeroko pojętym rynku kolejowym i pokrewnych rynkach w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

W obszarze produktowym grupa będzie posiadała najszersze spośród krajowych producentów portfolio własnych systemów sterowania. Połączony potencjał obydwu firm będzie liczył ponad 500 osób – w tym ponad 300 inżynierów. Przychody spółek z Grupy za 2021 rok wyniosły powyżej 500 mln złotych.

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. są jednym z liderów krajowego rynku systemów sterowania ruchem kolejowym. Przez 30 lat działalności Kombud zrealizował blisko 150 komputerowych systemów stacyjnych oraz ponad 1800 systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych. Komputerowe systemy Kombudu obsługują ruch na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), stacjach warszawskiego węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej, kopalni Bogdanka, bocznicy zakładowej Elektrowni Kozienice, a także najdłuższego – 165 km odcinka linii zarządzanej z jednego Lokalnego Centrum Sterowania. Firma prowadzi szeroki program badawczo-rozwojowy, który umożliwił stworzenie pełnego portfolio systemów sterowania ruchem kolejowym.

Rail-Mil Group to polska firma działająca w obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej. Ponad setka inżynierów tworzy, patentuje i wdraża nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla metra i kolei, w oparciu o europejskie standardy ERTMS oraz ETCS-L1. Jest producentem systemu rmCBTC®, który pozwala na autonomiczny ruch pociągów oraz m.in. eurobalis, programatorów, koderów LEU oraz innych podzespołów elektronicznych. Systemy dostarczone przez Rail-Mil pozwalają sterować ruchem m.in. na obydwu liniach warszawskiego Metra.

Ikonka
Wróć na górę strony