Aktualności

Radom, 7 sierpnia 2023 r.

Komunikat prasowy

Kombud Group sfinalizował połączenie z Rail-Mil

Transakcja, o której poinformowano w 2022 roku, połączyła dwóch wiodących producentów systemów sterowania ruchem kolejowym – Zakłady Automatyki Kombud oraz Rail-Mil Group. W wyniku połączenia powstała spółka holdingowa, Kombud Group, która pozostała w rękach dotychczasowych właścicieli obydwu firm. Spółka podała skład zarządu pierwszej kadencji. Jednocześnie Grupa Kombud zaprezentowała nowy logotyp.

Dzięki połączeniu powstał największy krajowy producent systemów sterowania ruchem kolejowym. Kolejny etap rozwoju obydwu firm zwiększy potencjał technologiczny i kapitałowy. Jednocześnie umożliwi wzrost w nowych obszarach, także poprzez wspólną ofertę produktową na rynku ETCS. Fuzja na poziomie holdingu zwiększa szanse i rozkłada ryzyka w komplementarnych obszarach działalności – od rozwoju technologii, poprzez certyfikacje, sprzedaż oraz wdrożenia i serwis na szeroko pojętym rynku kolejowym i pokrewnych rynkach w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Prezesem zarządu Kombud Group pierwszej kadencji będzie Kazimierz Frąk. Stanowiska członków zarządu objęli Anna Szczygielska, Andrzej Kilian oraz Bartłomiej Głuch.

– Dwanaście miesięcy, które minęły od ogłoszenia informacji o połączeniu potwierdziły słuszność naszej decyzji. Już teraz widzimy, że razem mamy większe możliwości rozwoju technologicznego oraz wejścia na rynki zagraniczne – mówi Anna Szczygielska, członek zarządu w Kombud Group.

Kombud zaprezentował również nowy logotyp, który będzie wspólny dla wszystkich spółek w grupie. Sygnet jest inspirowany stylizowanym rozjazdem kolejowym oraz pierwszą literą z nazwy „Kombud”, stanowi symbol połączenia obydwu firm działających w obszarze technologii kolejowych. Czerwień, która pojawiła się w logotypie Grupy ma oznaczać krytyczne znaczenie systemów sterowania i odzwierciedla zaangażowanie firmy w podnoszenie niezawodności i zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

W obszarze produktowym grupa posiada najszersze spośród krajowych producentów portfolio własnych systemów sterowania. Połączony potencjał obydwu firm liczy ponad 550 osób – w tym 330 inżynierów. Przychody spółek z Grupy za 2022 rok wyniosły powyżej 600 mln złotych.

Kombud Group S.A. łączy dynamiczne firmy dostarczające rozwiązania cyfrowe dla branży infrastruktury krytycznej i przemysłu. Spółka powstała w wyniku połączenia Zakładów Automatyki Kombud - wiodącego krajowego producenta systemów sterowania ruchem kolejowym oraz Rail-Mil Group, polskiej firmy działającej w obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej. Połączony potencjał technologiczny i kapitałowy stawia Grupę w gronie liderów na rynku sterowania ruchem kolejowym w Europie Środkowej.

Przez ponad 30 lat działalności Grupa Kombud zrealizowała ponad 250 komputerowych systemów stacyjnych dla kolei i metra oraz ponad 2000 systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych. Komputerowe systemy Kombudu obsługują ruch na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), stacjach warszawskiego węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej a także obydwu liniach warszawskiego Metra. Ponad 550 pracowników, w tym 330 inżynierów tworzy, patentuje i wdraża nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla metra i kolei, w oparciu o europejskie standardy ERTMS oraz ETCS. Grupa Kombud jest producentem systemu rmCBTC®, który pozwala na autonomiczny ruch pociągów oraz m.in. eurobalis, programatorów, koderów LEU oraz innych podzespołów elektronicznych.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Kudła
[email protected]

19 lipca 2022 r.

Komunikat prasowy

Połączenie Zakładów Automatyki Kombud i Rail-Mil Group w nowym holdingu

Dwie wiodące polskie spółki działające w obszarze rynku kolejowego: Zakłady Automatyki Kombud oraz Rail-Mil Group poinformowały o planowanym połączeniu. Wartość rynku sterowania ruchem kolejowym w Polsce jest szacowana na ok. 3 mld zł rocznie. Celem transakcji jest intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej oraz zwiększenie potencjału spółek z grupy na szeroko pojętym rynku kolejowym i pokrewnych. Porozumienie, zgodnie z przepisami, zostało zatwierdzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wynikiem transakcji będzie połączenie Zakładów Automatyki Kombud oraz spółek wchodzących w skład Rail-Mil Group. Holding pozostanie w rękach dotychczasowych właścicieli obydwu grup.

– Połączenie jest owocem wieloletniej, bliskiej współpracy oraz zaangażowania obydwu spółek w budowę nowoczesnego oraz bezpiecznego transportu kolejowego – mówi Anna Szczygielska, członek zarządu w Zakładach Automatyki Kombud. – Kolejny etap rozwoju obydwu firm zwiększy potencjał technologiczny i kapitałowy. Jednocześnie umożliwi rozwój w nowych obszarach, zarówno poprzez wspólną ofertę produktową na rynku ETCS, działalność eksportową jak i możliwe akwizycje – dodaje Anna Szczygielska.

– Wyzwania ostatnich dwóch lat: pandemia i wojna w Ukrainie pokazały wagę krajowych kompetencji w obszarze infrastruktury krytycznej. Transakcja wzmocni nasz potencjał i ofertę firm z grupy w obydwu tych dziedzinach. Dzięki połączeniu wszystkie systemy sterowania będą w większości bazowały na komponentach wytwarzanych wewnątrz Grupy, co daje możliwość zmniejszenia zależności od importu podzespołów – deklaruje Sławomir Jasiński, wiceprezes zarządu Rail-Mil Group.

Fuzja na poziomie holdingu pozwoli zwiększyć szanse i rozłożyć ryzyka w komplementarnych obszarach działalności – od rozwoju technologii, poprzez certyfikacje, sprzedaż oraz wdrożenia i serwis na szeroko pojętym rynku kolejowym i pokrewnych rynkach w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

W obszarze produktowym grupa będzie posiadała najszersze spośród krajowych producentów portfolio własnych systemów sterowania. Połączony potencjał obydwu firm będzie liczył ponad 500 osób – w tym ponad 300 inżynierów. Przychody spółek z Grupy za 2021 rok wyniosły powyżej 500 mln złotych.

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. są jednym z liderów krajowego rynku systemów sterowania ruchem kolejowym. Przez 30 lat działalności Kombud zrealizował blisko 150 komputerowych systemów stacyjnych oraz ponad 1800 systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych. Komputerowe systemy Kombudu obsługują ruch na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), stacjach warszawskiego węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej, kopalni Bogdanka, bocznicy zakładowej Elektrowni Kozienice, a także najdłuższego – 165 km odcinka linii zarządzanej z jednego Lokalnego Centrum Sterowania. Firma prowadzi szeroki program badawczo-rozwojowy, który umożliwił stworzenie pełnego portfolio systemów sterowania ruchem kolejowym.

Rail-Mil Group to polska firma działająca w obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej. Ponad setka inżynierów tworzy, patentuje i wdraża nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla metra i kolei, w oparciu o europejskie standardy ERTMS oraz ETCS-L1. Jest producentem systemu rmCBTC®, który pozwala na autonomiczny ruch pociągów oraz m.in. eurobalis, programatorów, koderów LEU oraz innych podzespołów elektronicznych. Systemy dostarczone przez Rail-Mil pozwalają sterować ruchem m.in. na obydwu liniach warszawskiego Metra.

Ikonka
Wróć na górę strony