System zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym MOR-2lcsr

System zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym MOR-2lcsr

MOR-2lcsr jest systemem warstwy nadrzędnej sterowania ruchem kolejowym, który umożliwia zdalne sterowanie i kierowanie ruchem kolejowym z nastawni odcinkowej na odcinku zdalnego prowadzenia ruchu (zpr).

MOR-2lcsr przeznaczony jest do stosowania na całej sieci kolejowej oraz rozbudowanych bocznicach przemysłowych. Oferuje on funkcje:

 • sterowania urządzeniami warstwy podstawowej (zależnościowymi) na stacjach zdalnie sterowanych;
 • zapowiadania pociągów na szlakach stycznych;
 • wsparcia kierowania i nadzoru ruchu w obszarze zpr, w tym:
  • prezentacji numerów i śledzenia biegu pociągów;
  • prezentacji i wprowadzania rozkładu jazdy;
  • rejestracji ruchu pociągów;
 • kontroli dyspozytorskiej;
 • elektronicznego zapowiadania pociągów i komunikacji miedzy dyżurnymi ruchu;

Główne moduły programowe systemu MOR 2lcsr to:

 • Centralne Stanowiska Operatorskie (CSO);
 • Centralny Procesor Ruchu (CPR);
 • Terminal Stacji Stycznych (TSS);
 • Terminal Techniczny (TT);
 • Moduł Zobrazowania Obszaru Sterowania (ZOS);
 • Serwer Komunikacyjny (SKOM);
 • Menadżer Komunikacyjny (MKOM);
 • Terminal Dróżnika Przejazdowego (TDP);
 • Terminal Nadzoru Dyspozytorskiego (TND);
 • Elektroniczny Dziennik Ruchu (EDR).

MOR-2lscr przystosowany jest również do współpracy z systemem SEPE, pobierając dane o zaplanowanym rozkładzie jazdy oraz wysyłając informację o rzeczywistym ruchu pociągów. Zebrane informacje przedstawione są w postaci graficznej.

Ikonka
Wróć na górę strony