Konkurs – Staż dla Absolwenta

Zakłady Automatyki KOMBUD SA to lider krajowego rynku i wiodący dostawca rozwiązań w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Właśnie powiększamy nasz zespół i poszukujemy ludzi, którzy tak jak my mierzą w najwyższe cele!

Wybrane do Konkursu osoby otrzymają zadanie konkursowe oraz krótki regulamin

OPIS ZADAŃ:

 • Wsparcie w przygotowaniu komunikacji marketingowej (np. tworzenie prezentacji multimedialnych, artykułów, treści wiadomości/listów)
 • Aktywne uczestniczenie w projektach marketingowych i eventach
 • Opracowanie informacji dla zarządu, np. małe badania rynku, tzw. „desktop research”
 • Wprowadzanie narzędzi i optymalizowanie zasad pracy w obszarze administracji
 • Wsparcie Zarządu w codziennych obowiązkach

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek: prawo, administracja, zarządzanie i marketing, pokrewne)
 • Zainteresowanie i pasja zadań administracyjno - marketingowych
 • Zdolności w obsłudze MS Office (w szczególności: MS Excel, MS Power Point)
 • Samodzielność w działaniu, kreatywność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Skuteczność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność znajdywania rozwiązań
 • Umiejętność równoległej pracy nad różnorodnymi zadaniami
 • Zaangażowanie, silna motywacja wewnętrzna i pasja w działaniu
 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie
 • Prawo jazdy kat. B (czynne)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu minimum B1 w mowie i piśmie

NASZA OFERTA:

 • Nagroda Pieniężna dla Zwycięzcy
 • Umowa stażowa na 3 miesiące
 • Po Stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę
 • Wielozadaniowe ciekawe doświadczenie
 • Komfortowe warunki pracy i unikalna atmosfera

Aplikuj na adres: rekrutacja@kombud.com.pl

z dopiskiem KONKURS o STAŻ

W aplikacji prosimy załączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Mechanik-Konserwator- Złota Rączka ” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Konkurs – Staż dla Absolwenta

Dane personalne

Załączniki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 7;

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celach związanych z kolejnymi rekrutacjami. W ramach realizacji tych celów będziemy Państwa informować o ofertach pracy w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., które mogą Państwa zainteresować.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy. Przed upływem tego czasu zapytamy o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ikonka
Wróć na górę strony