SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zakłady Automatyki KOMBUD SA  to lider krajowego rynku i wiodący dostawca rozwiązań w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Właśnie powiększamy nasz zespół i poszukujemy ludzi, którzy tak jak my mierzą w najwyższe cele!

MIEJSCE PRACY: RADOM

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU, JEŚLI POSIADASZ DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub wyższe techniczne o kierunku budowlanym
 • minimum 5 letnie doświadczenie w procedurze przetargowej na potrzeby realizacji kontraktów infrastrukturalnych – warunek konieczny
 • znajomość prawa zamówień publicznych , prawa budowlanego, warunków kontraktowych FIDIC - warunek konieczny
 • umiejętność logicznej argumentacji oraz uporządkowanego formułowania myśli
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • dyspozycyjność
 • skrupulatność, dbałość o szczegóły, zaangażowanie w działaniu i otwartość na wyzwania
 • terminowość w działaniu, wysokie umiejętności organizacyjne

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

Bieżącą obsługę formalno-prawną infrastrukturalnych projektów budowlanych (branża kolejowa), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • analizy dokumentacji przetargowej w tym wymogów udziału w postępowaniu
 • przygotowanie i kompletowanie dokumentacji wymaganej zgodnie z warunkami postępowania
 • prowadzenie korespondencji z zamawiającym
 • przygotowywania i negocjowania umów z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami
 • analizy dokumentacji kontraktowej, w tym dokonywanie jej wykładni, ocena rozbieżności pomiędzy zobowiązaniami umownymi a wymaganiami klienta w trakcie realizacji projektu
 • wsparcia Zarządu oraz kierowników projektów w przygotowywaniu korespondencji kontraktowej z inwestorem, inżynierem kontraktu, kontrahentami oraz podwykonawcami

CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ:

 • ciekawą pracę i możliwości rozwoju – możliwości rozwoju i realizacji nie tylko w podstawowym obszarze odpowiedzialności, możliwość podnoszenia kwalifikacji w postaci szkoleń, warsztatów i dofinansowania do nauki języków obcych
 • bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia – naszym pracownikom, oprócz wynagrodzenia adekwatnego do odpowiedzialności i kompetencji, zapewniamy stabilne zatrudnienie, nowoczesne narzędzia pracy, nagrody, komfortowe biuro oraz parkingi dla samochodów i rowerów
 • pracę w zgranym, otwartym zespole , w którym panuje dobra atmosfera pracy i wysokie standardy etyczne
 • benefity pozapłacowe in.: ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin, dofinansowanie do kart sportowych, bilety na wydarzenia kulturalne, atrakcyjny pakiet socjalny, zajęcia rekreacyjne w miejscu pracy oraz posiłki finansowane przez pracodawcę

Aplikuj na adres: [email protected]  z dopiskiem „ SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „ SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 10 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)” Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 10 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Dane personalne

Załączniki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 7;

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celach związanych z kolejnymi rekrutacjami. W ramach realizacji tych celów będziemy Państwa informować o ofertach pracy w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., które mogą Państwa zainteresować.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy. Przed upływem tego czasu zapytamy o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ikonka
Wróć na górę strony