SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW

Zakłady Automatyki KOMBUD SA  to lider krajowego rynku i wiodący dostawca rozwiązań w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Właśnie powiększamy nasz zespół i poszukujemy ludzi, którzy tak jak my mierzą w najwyższe cele!

MIEJSCE PRACY: WARSZAWA/RADOM

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU, JEŚLI POSIADASZ DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE:

 • wykształcenie wyższe o kierunku sterowanie ruchem kolejowym- warunek konieczny
 • znajomość zagadnień i przepisów prawa dotyczących dopuszczenia do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, będzie dodatkowym atutem
 • znajomość oraz umiejętność praktycznego zastosowania norm PN-EN 50126, PN-EN 50128, PN-EN 50129, będzie dodatkowym atutem
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy w branży urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • umiejętność organizowania testów systemów sterowania ruchem kolejowym i raportowanie wyników
 • samodzielność, rzetelność i sumienność
 • dobra znajomość środowiska MS Office
 • znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

Bieżącą obsługę formalno-prawną infrastrukturalnych projektów budowlanych (branża kolejowa), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • weryfikacja procesów kontroli w produkcji, opracowywanie i wdrażanie nowych koncepcji
 • opracowywanie planów testów systemów sterowania ruchem kolejowym
 • analiza uwarunkowań formalno-prawnych wdrażania nowych rozwiązań technicznych
 • analiza i ocena spełniania wymagań bezpieczeństwa w procesach projektowania, produkcji i budowy systemów sterowania ruchem kolejowym
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami upoważnionymi do kontroli urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
 • opracowywanie dokumentów składowych dowodu bezpieczeństwa
 • składanie i prowadzenie wniosków do Urzędu Transportu Kolejowego

CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ:

 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów
 • ścieżka rozwoju
 • budżet szkoleniowy
 • unikalna atmosfera i komfortowe warunki pracy

Aplikuj na adres: [email protected]  z dopiskiem „ SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „ SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 10 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)” Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 10 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Dane personalne

Załączniki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 7;

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celach związanych z kolejnymi rekrutacjami. W ramach realizacji tych celów będziemy Państwa informować o ofertach pracy w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., które mogą Państwa zainteresować.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy. Przed upływem tego czasu zapytamy o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ikonka
Wróć na górę strony