Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4.4Ft

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4.4Ft

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4.4Ft przeznaczona jest do zabezpieczenia ruchu pojazdów na przejazdach kolejowo – drogowych kategorii „В” i „С” oraz jako dodatkowa samoczynna sygnalizacja świetlna na przejazdach kolejowo – drogowych kategorii „А” lub„Е”. Sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4.4Ft może być stosowana na liniach kolejowych jedno i wielotorowych (zelektryfikowanych oraz niezelektryfikowanych), na których maksymalna prędkość pociągów nie przekracza 160 km/h.

System RASP-4.4Ft przystosowany jest do obsługi automatycznej przejazdów kolejowo – drogowych obejmujących maksymalnie 4 tory, jak również może być stosowany na przejazdach, gdzie występuje dodatkowy tor bocznicowy. System RASP-4.4Ft wyposażony jest w układ powiązań z urządzeniami stacyjnymi (przekaźnikowymi, komputerowymi i mechanicznymi) na zasadzie uzależnienia wskazań semaforów wyjazdowych i wjazdowych od stanu urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej przejazdu kolejowo – drogowego usytuowanego w obszarze stacji.

Ikonka
Wróć na górę strony