Projektowanie

Projektowanie

Nasz zespół, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem, uprawnieniami branżowymi i doskonałą znajomością rynku, podejmuje wyzwania projektowe w specjalnościach: automatyka kolejowa–sterowanie ruchem kolejowym, teletechnika i telekomunikacja oraz elektroenergetyka.

W celu zapewnienia kompleksowej realizacji projektów współpracujemy z wieloma renomowanymi biurami projektowymi w całym kraju.

W ramach świadczonych usług wykonujemy m.in.:

  • inwentaryzację stanu istniejącego, przygotowanie koncepcji i alternatywnych rozwiązań technicznych,
  • uzgodnienia projektów na styku z innymi służbami (energetyka zawodowa, sieci wod-kan, gazociągowe i inne), uzgodnienia projektów w KOPI, ZOPI,
  • projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w w/w branżach,
  • międzybranżową koordynację prac projektowych w celu minimalizacji występowania kolizji na etapie wykonania.

Od prawie 30 lat współtworzymy bezpieczną i sprawną kolej. Nasze instalacje możemy spotkać m.in. na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), stacjach warszawskiego węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej, kopalni Bogdanka oraz bocznicy zakładowej Elektrowni Kozienice.

System wdrożony przez Kombud w Lokalnym Centrum Sterowania Lubartów pozwala zdalnie nadzorować ruch na najdłuższym w Polsce, 107 km odcinku linii kolejowej.

Ikonka
Wróć na górę strony