PROGRAMISTA C++

Zakłady Automatyki KOMBUD SA  zapraszają wszystkich chcących zdobyć doświadczenie w jednej z najlepszych firm branży automatyki kolejowej do podjęcia pracy w Pionie Techniki i Rozwoju

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU, JEŚLI POSIADASZ DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE W:

 • programowaniu obiektowym,
 • znajomości C++ (stl, boost, itp.),
 • znajomości API Windows,
 • znajomości sieci komputerowych,
 • znajomości systemów Linux,
 • znajomości SVN, Git,
 • samodzielności w działaniu, kreatywności i bardzo dobrej organizacja pracy,
 • skuteczności w znajdywaniu rozwiązań,
 • zaangażowaniu, pasji w działaniu i otwartości na nowe wyzwania,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i w piśmie,
 • posiadasz (czynne) prawo jazdy kat. B

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • projektowanie, implementacja i testowanie aplikacji w środowiskach Linux lub Windows,
 • utrzymanie i optymalizację aplikacji,
 • tworzenie narzędzi wspomagających oraz symulatorów programowych,
 • tworzenie nowych modułów i funkcjonalności,
 • dokumentację kodu,
 • kreowanie nowych lub rekomendowanie zmian dla istniejących rozwiązań w celu zwiększenia efektywności procesów,
 • współpracę z przedstawicielami innych obszarów w firmie przy opracowaniu kierunków zmian, definiowaniu potrzeb i wymagań,
 • wsparcie kadry zarządzającej i liderów obszarów w osiąganiu celów biznesowych,
 • raportowanie przebiegu i postępów działań do przełożonego.

OFERUJEMY:

 • ciekawą pracę i możliwości rozwoju – nowatorskie i prestiżowe projekty, praca z doświadczonym i ambitnym zespołem R&D, możliwości rozwoju i realizacji nie tylko w podstawowym obszarze odpowiedzialności, możliwość ponoszenia kwalifikacji w postaci szkoleń, warsztatów i konferencji branżowych, dofinansowanie do nauki języków obcych,
 • bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia – naszym pracownikom, oprócz wynagrodzenia adekwatnego do odpowiedzialności i kompetencji, zapewniamy stabilne zatrudnienie, nowoczesne narzędzia pracy, nagrody, komfortowe biuro oraz bezpłatne parkingi dla samochodów i rowerów,
 • pracę w zgranym, otwartym zespole, w którym panuje bardzo dobra atmosfera pracy i wysokie standardy etyczne,
 • benefity pozapłacowe m.in.: ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin, dofinansowanie do kart sportowych, bilety na wydarzenia kulturalne, atrakcyjny pakiet socjalny.

Prosimy o składanie CV na adres: rekrutacja@kombud.com.pl  z dopiskiem „Programista C++”


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Programista C++” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Aplikuj na stanowisko: Programista C++

Dane personalne

Załączniki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 7;

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celach związanych z kolejnymi rekrutacjami. W ramach realizacji tych celów będziemy Państwa informować o ofertach pracy w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., które mogą Państwa zainteresować.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy. Przed upływem tego czasu zapytamy o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ikonka
Wróć na górę strony