Mechanik - Konserwator

Mechanik - Konserwator - Złota rączka

Zakłady Automatyki KOMBUD SA to lider krajowego rynku i wiodący dostawca rozwiązań w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Właśnie powiększamy nasz zespół i poszukujemy ludzi, którzy tak jak my mierzą w najwyższe cele!

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU, JEŚLI POSIADASZ DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE W:

 • zakresie wykonywania prac naprawczych pojazdów i sprzętu mechanicznego
 • obsłudze narzędzi ręcznych, m.in. szlifierki, spawarki
 • na stanowisku mechanik lub podobne
 • Prawo jazdy kat B+E
 • Uprawnienia na koparko-ładowarki – mile widziane
 • Uprawnienia do konserwacji wózków widłowych - mile widziane
 • Zainteresowanie i pasja do motoryzacji
 • Zdolności manualne
 • Zmysł techniczny i precyzja
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Podstawowa znajomość zagadnień technicznych, mechanicznych i elektrycznych
 • Ukończona szkoła zawodowa lub średnia (preferowane kierunki: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik, elektromechanik, mechatronik)

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • Opieka i kontrola nad stanem technicznym pomieszczeń i urządzeń
 • Wykonywanie drobnych bieżących napraw
 • Czynności techniczne związane z utrzymaniem dobrego stanu obiektów, maszyn budowlanych i parku samochodowego
 • Diagnozowanie oraz usuwanie usterek
 • Wykonanie drobnych napraw sprzętu
 • Montaż elementów mechanicznych
 • Montaż maszyn i urządzeń po naprawie
 • Praca z dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • Prace konserwacyjne

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów
 • Wielozadaniowa ciekawa praca
 • Unikalna atmosfera i komfortowe warunki pracy

Prosimy o składanie CV na adres: rekrutacja@kombud.com.pl  z dopiskiem „Mechanik - Konserwator”


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Mechanik - Konserwator” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Aplikuj na stanowisko : Mechanik - Konserwator

Dane personalne

Załączniki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 7;

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celach związanych z kolejnymi rekrutacjami. W ramach realizacji tych celów będziemy Państwa informować o ofertach pracy w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., które mogą Państwa zainteresować.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy. Przed upływem tego czasu zapytamy o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ikonka
Wróć na górę strony