KIEROWNIK PROJEKTU

KIEROWNIK PROJEKTU

Zakłady Automatyki KOMBUD SA  to lider krajowego rynku i wiodący dostawca rozwiązań w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Właśnie powiększamy nasz zespół i poszukujemy ludzi, którzy tak jak my mierzą w najwyższe cele!

MIEJSCE PRACY: RADOM (praca w delegacji na terenie Polski)

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU, JEŚLI POSIADASZ DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE:

 • wykształcenie wyższe techniczne w kierunku: sterowanie ruchem kolejowym lub pokrewne automatyka przemysłowa, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja
 • 4 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w bezpośrednim wykonawstwie projektów w budownictwie kolejowym – warunek konieczny
 • doświadczenie w budżetowaniu i przygotowaniu harmonogramów – warunek konieczny
 • doświadczenie w realizacji kontraktów (projektów) w oparciu o FIDIC
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • dobrej znajomości MS Project, AutoCAD
 • innowacyjność w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy
 • zdolności komunikacyjne, dobra organizacja pracy
 • orientacja na szeroko rozumiane sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość pakietu MS Office
 • gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski
 • prawo jazdy kat. B

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • planowanie zasobów związanych z realizacją projektu (ludzkich, materiałowych, sprzętowych, finansowych)
 • kierowanie realizacją projektu zgodnie z ustalonym zakresem, budżetem i harmonogramem
 • koordynowanie procesu negocjacji umów z dostawcami oraz podwykonawcami
 • nadzór nad prawidłowym zużyciem materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu
 • koordynowanie robót zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz wyznaczonymi standardami firmy
 • nadzór nad kompletacją dokumentacji powykonawczej, certyfikatów i deklaracji zgodności, niezbędnych do odbioru końcowego
 • współpraca i negocjacje z Zamawiającym

CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ:

 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę
 • konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów
 • wielozadaniowa ciekawa praca
 • unikalna atmosfera i komfortowe warunki pracy

Aplikuj na adres: [email protected]  z dopiskiem „ Kierownik Projektu


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „ Kierownik Projektu ” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 10 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)” Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 10 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Dane personalne

Załączniki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 7;

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celach związanych z kolejnymi rekrutacjami. W ramach realizacji tych celów będziemy Państwa informować o ofertach pracy w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., które mogą Państwa zainteresować.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy. Przed upływem tego czasu zapytamy o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ikonka
Wróć na górę strony