Kierownik Projektu Radom

Kierownik Projektu

Zakłady Automatyki KOMBUD SA zapraszają wszystkich chcących zdobyć doświadczenie w jednej z najlepszych firm branży automatyki kolejowej do podjęcia pracy w Pionie Produkcji i Realizacji Kontraktów

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU JEŚLI:

 • masz co najmniej 4-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadasz doświadczenie w realizacji kontraktów w oparciu o FIDIC
 • potrafisz przygotować harmonogram
 • komunikatywnie posługujesz się językiem angielskim
 • charakteryzuje Cię zdolność myślenia analitycznego, precyzja i dokładność
 • z łatwością budujesz relacje biznesowe
 • posiadasz prawo jazdy kat. B

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • planowanie zasobów związanych z realizacją projektu
 • kierowanie realizacją projektu zgodnie z ustalonym zakresem, budżetem i harmonogramem
 • koordynowanie procesu negocjacji umów z dostawcami oraz podwykonawcami
 • nadzór nad prawidłowym zużyciem materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu
 • koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz wyznaczonymi standardami

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów
 • unikalną atmosferę i komfortowe warunki pracy
 • profesjonalne szkolenia i kursy językowe

Prosimy o składanie CV na adres: rekrutacja@kombud.com.pl z dopiskiem „Kierownik Projektu”


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Kierownik Projektu” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Aplikuj na stanowisko: Kierownik Projektu

Dane personalne

Załączniki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 7;

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celach związanych z kolejnymi rekrutacjami. W ramach realizacji tych celów będziemy Państwa informować o ofertach pracy w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., które mogą Państwa zainteresować.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy. Przed upływem tego czasu zapytamy o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ikonka
Wróć na górę strony