english-3polska-3wybierz język

Staż

.

 

Staż w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., każdego roku staje się początkiem kariery zawodowej dla kilku osób wkraczających na rynek automatyki kolejowej.

 

Dla kogo?

Program Stażowy w Zakładach Automatyki KOMBUD został przygotowany z myślą o studentach ostatniego roku studiów magisterskich kierunków: sterowanie ruchem kolejowym, automatyka przemysłowa, elektronika, elektrotechnika, informatyka, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia z zakresu automatyki kolejowej.

Poszukujemy osób ambitnych i kreatywnych, posiadających umiejętność analitycznego myślenia, chętnych do podejmowania nowych wyzwań i szukania innowacyjnych rozwiązań. Cenimy zaangażowanie i umiejętność pracy w grupie.

Idealny kandydat/ka powinien znać język angielski na poziomie pozwalającym na swobodne poszukiwanie informacji technicznych na stronach anglojęzycznych.

 

Co oferujemy?

 • płatny staż pod okiem doświadczonych trenerów wewnętrznych – specjalistów z zakresu sterowania ruchem kolejowym,
 • czynny udział w tworzeniu nowych rozwiązań dedykowanych dla kolei,
 • intensywne szkolenia techniczne połączone ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego,
 • szerokie możliwości rozwoju osobistego oraz zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku automatyki kolejowej,
 • możliwość zatrudnienia w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A. po ukończeniu stażu.

 

Miejsce stażu

Oferujemy odbycie stażu:

 • na terenie całego kraju przy aktualnie realizowanych projektach,
 • w siedzibie firmy Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. przy ul. Wrocławskiej 7 w Radomiu (staż w Centrum Automatyki i Elektroniki oraz Centrum Obróbki Mechanicznej).

 

Przebieg procesu rekrutacji

Proces rekrutacji do Programu Stażowego przebiega w 5 etapach:

 • publikacja ogłoszenia na stronie internetowej firmy, a także na stronach organizacji i uczelni współpracujących,
 • wstępna selekcja nadesłanych aplikacji pod kątem zgodności z profilem poszukiwanego kandydata,
 • rozmowy rekrutacyjne z udziałem pracownika Działu Kadr Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. z wybranymi kandydatami (przeprowadzenie testu sprawdzającego znajomość obsługi pakietu Office i testu z języka angielskiego),
 • spotkania wyselekcjonowanych kandydatów z Dyrektorami Pionów i Kierownikami Działów – praktyczne sprawdzenie kwalifikacji,
 • wybór stażystów spełniających oczekiwania Zakładów Automatyki KOMBUD S.A.

.

Sprawdź aktualne oferty staży:

brak ofert

 

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie zapomnij dopisać w CV na którą ofertę aplikujesz !

 

INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż podczas prosesu rekrutacji:
 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Automatyki Kombud S.A. w Radomiu (26-600) ul. Wrocławska 7, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS  0000101312, REGON: 670905280, NIP: 7961699565, wysokość kapitału zakładowego 318 444,00 zł i kapitału wpłaconego 500 112,00 zł;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z procesem rekrutacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Rozwijaj się w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A.!

Buduj swoją karierę!

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas