english-3polska-3wybierz język

Praca

.

 

Nasze oferty pracy kierujemy zarówno do profesjonalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak również do osób młodych (studentów i absolwentów), z niewielką jeszcze praktyką na rynku pracy. Niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego, aby móc swobodnie komunikować się z klientami i obcojęzycznymi kontrahentami.

Jako doświadczony specjalista doskonale zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest dopasowanie do zespołu i odpowiednia kultura organizacyjna.

 

Przygotuj się na następujące etapy rekrutacji:

 • wstępna selekcja nadesłanych aplikacji pod kątem wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji poszukiwanego kandydata,
 • rozmowy telefoniczne z wybranymi kandydatami,
 • rozmowy rekrutacyjne z udziałem pracownika Działu Kadr Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. z wybranymi kandydatami (przeprowadzenie testu sprawdzającego znajomość obsługi pakietu Office i testu z języka angielskiego),
 • spotkania wyselekcjonowanych kandydatów z Dyrektorami Pionów i Kierownikami Działów – praktyczne sprawdzenie posiadanych kwalifikacji,
 • wybór kandydatów spełniających oczekiwania Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. – złożenie oferty pracy,
 • zatrudnienie kandydata – zapoznanie z kulturą organizacyjną firmy i zakresem obowiązków.

Aktualne oferty pracy 

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż podczas prosesu rekrutacji:
 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Automatyki Kombud S.A. w Radomiu (26-600) ul. Wrocławska 7, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS  0000101312, REGON: 670905280, NIP: 7961699565, wysokość kapitału zakładowego 318 444,00 zł i kapitału wpłaconego 500 112,00 zł;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z procesem rekrutacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

.

 

Zostań częścią zespołu Zakładów Automatyki KOMBUD S.A.!

Współpracuj z najlepszymi!

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas