english-3polska-3wybierz język

Usługi budowlano montażowe

.

 

KOMBUD posiada duże doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych łączących różne branże: sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikację oraz zasilanie urządzeń automatyki kolejowej niskiego napięcia. Dzięki prowadzonej polityce konsolidacji zakładów branży automatyki kolejowej Spółka może korzystać z ponad 500 osobowej grupy wykwalifikowanych pracowników nadzoru i wykonawstwa.

 

W ostatnich latach KOMBUD realizował roboty budowlano-montażowe na najważniejszych liniach kolejowych takich jak CMK, Warszawa – Łódź, Warszawa – Gdańsk i innych. W latach 2007-2013 łączna wartość zrealizowanych robót budowlano-montażowych znacząco przekroczyła wartość 500 mln złotych.

 

Doświadczenia zebrane podczas wielu lat działalności na rynku usług budowlano-montażowych pozwoliły Zakładom Automatyki KOMBUD S.A. zająć dominującą pozycję wśród firm świadczących usługi dla zarządców infrastruktury kolejowej w branży automatyki. Wysokie kwalifikacje załogi stanowią najlepszą gwarancję terminowego i bezusterkowego wykonania zadań inwestycyjnych.

 

Firma stale powiększa posiadany park maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, co przekłada się na terminowość i wysoką jakość świadczonych usług.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas