english-3polska-3wybierz język

System zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym MOR-2lcsr

.

 

MOR-2lcsr jest systemem zarządzania przeznaczonym do zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym na liniach lub obszarach sieci kolejowej użytku publicznego lub rozbudowanych bocznicach przemysłowych.  Zadania realizowane przez system to:

  • sterowanie urządzeniami zależnościowymi na stacjach zdalnie sterowanych (do realizacji w zakresie pełnej funkcjonalności wymagana jest współpraca z systemem MOR-1),
  • wsparcie dyżurnego ruchu w zakresie nadzoru w obszarze zdalnego sterowania, obejmujące rejestrację ruchu z uwzględnieniem numerów pociągów oraz wprowadzanie rozkładu jazdy,
  • zapowiadanie pociągów na szlakach stycznych. 

Współpraca systemów MOR-1 oraz MOR-2lsrc umożliwia równoczesne kontrolowanie do 16 stacji wyposażonych w przekaźnikowe lub komputerowe urządzenia zależnościowe. Odległości miedzy stacjami a centrum sterowania ograniczane są wyłącznie przez system transmisji danych. wykorzystujący kabel teletechniczny, światłowód lub łączność radiową z możliwością redundancji.

MOR-2lscr przystosowany jest do współpracy z systemem SEPE pobierając dane o zaplanowanym rozkładzie jazdy oraz wysyłając informację o rzeczywistym ruchu pociągów. Zebrane informacje przedstawione są w postaci graficznej. System umożliwia rozbudowywanie obszaru zdalnego prowadzenia ruchu bez wstecznego oddziaływania na obiekty objęte zdalnym sterowaniem.

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2012/0772, dla systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem typu MOR-2lscr wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas