english-3polska-3wybierz język

System zasilania urządzeń stacyjnych typu ZUS

.

 

System zasilania urządzeń stacyjnych ZUS przeznaczony jest do bezprzerwowego dostarczania energii elektrycznej urządzeniom sterowania ruchem kolejowym.

ZUS może zasilać urządzenia sterowania ruchem kolejowym w energię elektryczną pochodzącą z sieci podstawowej, sieci rezerwowej, baterii akumulatorów lub zespołu prądotwórczego.

W układzie sterowniczym systemu ZUS zastosowano kilka rodzajów tablic kontrolnych gwarantujących pełną kontrolę nad każdym aspektem systemu zasilania. Do dyspozycji operatora stacji oddano:

  • tablicę prądu zmiennego (TS/TR) wyposażoną w układ SZR (sieć podstawowa, sieć rezerwowa, zespół prądotwórczy)
  • tablicę prądu stałego (SP) zawierającą zestawy przetwornic, zasilaczy i baterie akumulatorów
  • tablicę kontrolną wyświetlającą stan systemu i informacje o awariach
  • tablicę kontrolną - zdalną (KOMNET) przesyłającą informacje o stanie systemu na duże odległości (opcjonalnie)
  • tablicę prądu stałego (TRRA) sterującą pracą zespołu prądotwórczego oraz systemu wentylacji
  • UPS-a zapewniającego zasilanie bezprzerwowe urządzeń srk.

System ZUS prowadzi ciągłą diagnostykę poszczególnych elementów składowych za pośrednictwem mikroprocesorowych kontrolerów, pracujących niezależnie od siebie. W przypadku zaniku zasilania, pozwala to na bezprzerwowe przełączanie na inne źródło. Układy autodiagnostyki systemu przekazują informacje o stanie systemu do tablicy kontrolnej lub zdalnej KOMNET. W sytuacji awaryjnej możliwa jest również praca zasilacza urządzeń z pominięciem automatyki (tylko praca z sieci podstawowej i UPS-a).

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/99/0034, dla zasilacza urządzeń stacyjnych typu ZUS wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas