english-3polska-3wybierz język

System zabezpieczenia przejazdu kat. A typu RHR-TSR

.

System zabezpieczenia przejazdu kat. A typu RHR-TSR/TVU

System zabezpieczania przejazdów przeznaczony jest do zabezpieczania ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi. RHR-TSR może być stosowany na liniach kolejowych jednotorowych lub wielotorowych, na których dozwolona prędkość nie przekracza 160km/h.

 

RHR-TSR składa się z urządzeń sterowania oraz ostrzegania. Dla zwiększenia bezpieczeństwa sterowania zastosowano:

  • nastawnik sterująco-kontrolny (RHR-NSKT),
  • moduł odłączenia zasilania napędów rogatkowych (RHR-MOZ),
  • rejestrator stanów funkcjonalnych i awaryjnych (RZ-TSR).

Urządzenia ostrzegania stanowią połączenie trzech elementów:

  • sygnalizacji świetlej,
  • sygnalizacji akustycznej (buczek lub dzwon),
  • zapór drogowych.

Konstrukcja RHR-TSR bazuje na systemie RHR-A, jednakże zastosowanie układów mikroprocesorowych oraz transmisji cyfrowej umożliwiło ciągłą kontrolę sygnalizacji w rezultacie podnosząc  poziom bezpieczeństwa. Transmisja cyfrowa umożliwia sterowanie przejazdem z odległości do kilkudziesięciu kilometrów.  W przypadku braku łączności z nastawnikiem system automatycznie załącza sygnalizację świetlną na przejeździe.

RHR-TSR może współpracować z tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi oraz z zależnościowymi systemami stacyjnymi (funkcja utwierdzenia).

System można wyposażyć w zasilanie rezerwowe  RHR-ZR.

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2004/203, dla systemu urządzeń przejazdowych typu RHR-TSR wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas