english-3polska-3wybierz język

System zabezpieczenia przejazdu kat. A

.

System zabezpieczenia przejazdu  typu RHR-A

System zabezpieczenia przejazdu przeznaczony jest do zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowych kategorii A. RHR-A może być stosowany na liniach kolejowych jednotorowych lub wielotorowych, na których dozwolona prędkość jazdy nie przekracza 160km/h. W konstrukcji RHR-A można wyróżnić podstawowe zespoły funkcjonalne:

  • nastawnik typu RHR-PN,
  • hydrauliczny napęd rogatkowy typu RHR-95,
  • sygnalizator drogowy typu SD-K2,

Rozróżnia się 6 wersji systemu przystosowanych do:

  • sterowania przejazdem lokalnie (RHR-A/M), zdalnie (RHR-A/Z) lub drogą radiową (RHR-A-MSR);
  • współpracy z tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi (RHR-A/T), uzależnieniami SRK (RHR-A/S) bądź obiema technologiami (RHR-A/ST)

System wyposażony jest w automatycznie załączane źródło zasilania rezerwowego, które zapewnia zasilanie urządzeń przez co najmniej 8 godzin.

W hydraulicznym napędzie rogatkowym zastosowany został nowatorski układ dźwigni poruszanych siłownikiem hydraulicznym. Szybkość ruchu drąga pomiędzy położeniami krańcowymi zmienia się sinusoidalnie. Osiągnięty powolny i płynny ruch części mechanicznych znacząco obniżył zużycie elementów. To rozwiązanie umożliwiło uzyskanie wysokiej niezawodności napędu rogatkowego.

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2005/683, dla systemu zabezpieczenia przejazdu kategorii A typu RHR-A wydane przez Urząd Transportu Kolejowego

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas