english-3polska-3wybierz język

System monitorowego odwzorowania typu MOR-1 z odmianą MOR-1.01

.

 

System monitorowego odwzorowania stacji pełni rolę komputerowego interfejsu pomiędzy operatorem a systemem zależnościowym. MOR-1 został przystosowany do współpracy z dowolnym systemem zależnościowym, wykonanym w technice przekaźnikowej oraz z systemem komputerowym MOR-3. Umożliwiona została jednoczesna współpraca z systemem MOR-2lcsr lub Ebiscreen-3 i pulpitem miejscowym systemu, z zapewnieniem przekazywania prawa obsługi pomiędzy pulpitami na zasadach wyłączności. System zapewnia operatorowi możliwość wprowadzania poleceń oraz odbiór informacji o stanie sterowanych urządzeń i aktualnej sytuacji ruchowej. Wersja MOR-1.01 realizuje dodatkowo funkcje obsługi komputerowych blokad liniowych.

 

Zastosowanie systemu MOR-1 umożliwia włączenie w obszar zdalnego sterowania obiektów wyposażonych w przekaźnikowe urządzenia zależnościowe.

Opracowana nowatorska technika wykorzystująca w układach interfejsu małogabarytowe przekaźniki jednozestykowe, pozwoliła na zminimalizowanie układu powiązań z warstwą zależnościową, uproszczenie procesu projektowania, technologii produkcji i montażu urządzeń na obiekcie. Funkcja wspomagania decyzji dyżurnego ruchu oraz wstępna selekcja poleceń nastawczych upraszczają i przyspieszają podejmowanie decyzji przez operatora w przypadku wieloaspektowego sterowania ruchem kolejowym.

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2008/0041, dla systemu monitorowego odwzorowania typu MOR-1 z odmianą MOR-1.01 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas