english-3polska-3wybierz język

System komputerowych urządzeń stacyjnych typu MOR-3

.

 

MOR-3 jest wielokomputerowym stacyjnym systemem zależnościowym służącym do sterowania ruchem kolejowym.

Urządzenia systemu składają się z komputerów zależnościowych oraz sterowników obiektowych.  Komputery w systemie urządzeń stacyjnych połączone są ze sterownikami obiektowymi za pomocą sieci transmisyjnej. MOR-3 przystosowany jest do współpracy z systemami MOR-1 oraz MOR-2lscr pełniącymi rolę systemów nadrzędnych. 

System MOR-3 przystosowany jest do:

  • sterowania z miejscowego pulpitu nastawczego oraz do sterowania zdalnego,
  • nastawiania zwrotnic i wykolejnic elektrycznymi napędami zwrotnicowymi, w tym i układów wielonapędowych,
  • nastawiania sygnałów na sygnalizatorach przytorowych systemu sygnalizacji świetlnej.

MOR-3 posiada wbudowany układ diagnostyczny umożliwiający:

  • kontrolę aktualnego stanu elementów,
  • odczyt wartości prądu w obwodach świateł sygnalizatorów,
  • wyświetlanie wykresów prądu w obwodach świateł sygnalizatorów,
  • wykonanie zmiany zakresów detekcji zwarć i przepalenia żarówki.

Zarejestrowane dane archiwizowane są za pomocą wbudowanego rejestratora. Na życzenie klienta system może zostać wyposażony w komputer testowy.

MOR-3E jest ekonomicznym wariantem swojej bazowej wersji przeznaczonym do stosowania na liniach o małym natężeniu ruchu kolejowego. Obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji udało się uzyskać dzięki ograniczeniu liczby wykonywanych funkcji.

MOR-3 jak i MOR-3E został przystosowany do współpracy z nowoczesnymi źródłami światła jakimi są diody LED.

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2011/0609, dla systemu komputerowych urządzeń stacyjnych typu MOR-3 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas