english-3polska-3wybierz język

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4Ft

.

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4.4Ft

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4.4Ft przeznaczona jest do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych kategorii „B” i „C”, oraz jako doposażenie na przejazdach kategorii „A” lub „E”. RASP-4.4Ft może być stosowany na liniach kolejowych jedno i wielotorowych, na których maksymalna prędkość pociągów nie przekracza 160 km/h. System przystosowany jest do obsługi automatycznej 4 torów. RASP-4Ft produkowany jest w 6 podstawowych wersjach, w zależności od docelowego miejsca pracy.

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa wyposażona jest w redundantny system zasilania rezerwowego gwarantujący, co najmniej 8 godzin pracy w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

RASP-4.4Ft może być powiązany z urządzeniami zależnościowymi przekaźnikowymi typu E, mechanicznymi z sygnalizacją świetlną oraz komputerowymi typu MOR-3.

W sygnalizacji świetlnej RASP-4.4Ft zastosowano nowoczesne źródło światła, jakim są diody LED.

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają:

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2007/0135, dla systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP-4Ft;

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2007/0179, dla układu powiązań systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP-4Ft z urządzeniami przekaźnikowymi typu E lub mechanicznymi z sygnalizacją świetlną;

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2007/0180, dla układu powiązań systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP-4Ft z urządzeniami mechanicznymi z sygnalizacją świetlną;

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2013/0385, dla systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP-4.4Ft;

wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas