english-3polska-3wybierz język

Projektowanie

.

Nasze biuro projektów oferuje szeroki zakres usług projektowych w specjalnościach automatyka kolejowa–sterowanie ruchem kolejowym, teletechnika i telekomunikacja oraz elektroenergetyka.

Wykonujemy m.in.:

  • inwentaryzację stanu istniejącego, przygotowanie koncepcji i alternatywnych rozwiązań technicznych,
  • uzgodnienia projektów na styku z innymi służbami (energetyka zawodowa, sieci wod-kan, gazociągowe i inne), uzgodnienia projektów w KOPI, ZOPI,
  • przygotowanie dokumentów przetargowych, w tym programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wytycznych projektowych itp.,
  • projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w w/w branżach,
  • międzybranżową koordynację prac projektowych w celu minimalizacji występowania kolizji na etapie wykonania.

Dysponujemy kadrą doświadczonych inżynierów projektantów, posiadających uprawnienia do projektowania w branżach wymienionych powyżej. Współpracujemy z wieloma renomowanymi biurami projektów.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas