english-3polska-3wybierz język

Licznikowy system kontroli niezajętości typu SKZR-2

.

Licznikowy system kontroli nie zajętości torów typu SKZR-2

System kontroli niezajętości, wykonany jest w technologii komputerowej, którego podstawą jest czujnik koła. W systemie SKZR-2 wprowadzono nowe rozwiązania, rozszerzające funkcjonalność poprzedniej wersji systemu (SKZR) o możliwość wykorzystania transmisji bezprzewodowej do kontroli torów szlakowych.

System charakteryzuje się:

  • dużą elastycznością zarówno pod względem możliwości rozbudowy i zmian konfiguracji w trakcie eksploatacji jak również wyboru  układu powiązań z kolejowymi systemami zależnościowymi (zarówno przekaźnikowymi jak i komputerowymi),
  • możliwością zastosowania do prędkości 350 km/h,
  • możliwością współpracy z czujnikami szynowymi generującymi sygnały dla każdej  przejeżdżającej osi z uwzględnieniem kierunku przemieszczania,
  • bilansowaniem osi dla każdej kontrolowanej sekcji,
  • możliwością dowolnej konfiguracji kontrolowanych sekcji (pojedyncza zwrotnica, tor, grupa zwrotnic).

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2015/0022, dla licznikowego systemu kontroli niezajętości typu SKZR-2 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas