english-3polska-3wybierz język

Elektroniczna przetwornica napięcia typu ZAZS

.

Urządzenia przetwarzające energię ZAZS

Rodzina urządzeń przetwarzających energię: przetwornice DC/AC, zasilacze, zespoły bezprzerwowego zasilania, zaprojektowana została specjalnie do zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Przeznaczona jest do zasilania odbiorników napięciem zarówno stałym jak i zmiennym sinusoidalnym lub w postaci fali prostokątnej.

Urządzenia te charakteryzują się podwyższonym poziomem zabezpieczenia przed porażeniem napięciem DC (zastosowanie transformatorów 50Hz ograniczających napięcia DC do wartości 60÷90V), częstotliwością przetwarzania nie przekraczającą 40kHz, co znacząco ogranicza emisję zakłóceń radiowych, niewielką liczbą standardowych modułów przetwarzających, konfigurowanych w zależności od potrzeb.

We wszystkich urządzeniach przetwarzających energię wykorzystywane są działające w sposób niezależny układy kontrolerów sieci, kontrolerów baterii, które spełniają funkcje kontrolne i ochronne. Stanowią one oddzielną grupę wyrobów oznaczoną symbolem GSF,GST lub GSB i mogą być stosowane w układach kontroli sieci zasilających, kolejności faz itd. Wykonane są w technice mikroprocesorowej ze szczególnym uwzględnieniem odporności na czynniki zewnętrzne (krótkotrwałe przepięcia).

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadają Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr:

U/99/0062, dla elektronicznej przetwornicy napięcia typu ZAZS/P/1

U/99/0063 dla elektronicznej przetwornicy napięcia typu ZAZS/P/2

 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas