english-3polska-3wybierz język

Badania i rozwój

.

 

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest dla KOMBUD-u niezwykle ważnym elementem działalności. Formalnie dział badawczo-rozwojowy został powołany w 1998 roku, jednak prace rozwojowe prowadzone były niemal od początku działalności firmy.

 

Dział B+R, wraz ze wzrostem liczby projektów oraz zakresu realizowanych prac, jest sukcesywnie rozbudowywany. Kadra inżynierska KOMBUD-u to głównie absolwenci wydziału transportu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Politechniki Warszawskiej, jak również wieloletni pracownicy PKP oraz Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Ich doświadczenie i znajomość specyfiki systemów sterowania ruchem kolejowym pozwalają na tworzenie rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami klientów.

 

Pierwszym realizowanym przez Dział B&R KMBUD projektem było opracowanie konstrukcji samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP-4, w której wykorzystano  technologię mikroprocesorowych sterowników PLC. Konstrukcja ta, oczywiście po różnych modyfikacjach, jest nadal w ofercie Spółki.

 

Na przestrzeni kilkunastu lat pracownicy działu B+R zrealizowali wiele różnorakich projektów badawczych, począwszy od prostych konstrukcji, po skomplikowane komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym. KOMBUD rokrocznie znaczącą część zysków przeznacza na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Niektóre z nich były współfinansowane ze środków publicznych w ramach programów celowych lub z funduszy unijnych.

 

Ukoronowaniem powyższych działań było podpisanie w 2008 r. umowy o dofinansowanie projektu ESTER, którego celem było opracowanie pakietu systemów i wyrobów składających się na ekonomiczny system zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym na liniach o małym natężeniu ruchu. Był to największy w historii KOMBUD-u projekt, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym.

Komponenty systemu ESTER zostały wykorzystane do budowy Lokalnego Centrum Sterowania w Drzewicy (2009-2013) na linii nr 22 Tomaszów Maz. - Radom. W chwili obecnej LCS Drzewica jest największym tego typu obiektem w Polsce. Zdalnym sterowaniem objęto niemal 90 km linii kolejowej. Dyżurni sterują zdalnie pracą 8 posterunków ruchu oraz kilkoma przejazdami kolejowymi.

 

Rozwiązania działu B+R cieszą się dużym uznaniem użytkowników. Spółka trzykrotnie otrzymała statuetką Ernesta Malinowskiego na Międzynarodowych Targach TRAKO za innowacyjny wyrób. Ponadto wyroby KOMBUD-u zdobywały kilkakrotnie Medale Europejskie nadawane przez Kapitułę BCC. W 2009 roku jeden z systemów produkowanych przez KOMBUD został nominowany do godła promocyjnego Teraz Polska, a Kapituła Radomskiej Rady FSNT NOT uhonorowała KOMBUD Laurem Techniki za wybitne osiągnięcia w kategorii Innowacje.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas